QUATTRO FORMAGGI SE SMETANOU

smetana, mozzarella, niva, ricotta, parmezán
A1, A7, A12
∅ 31 cm

QUATTRO FORMAGGI SE SMETANOU